Menu

SEO pro B2B firmy s Pavlem Ungrem

SEO v B2B marketingu je docela oříšek. S předním expertem Pavlem Ungrem jsme se podívali na to jak může SEO pomoci B2B.

Máme pro Vás několik tipů, jak na funkční SEO v B2B. 


Jasně, asi víte, že optimalizace pro vyhledávače neboli SEO (Search Engine Optimization) představuje úpravu webových stránek takovým způsobem, aby byly na internetu snadno dohledatelné. To firmě zajistí větší návštěvnost webových stránek, což je pro úspěch dané firmy velmi podstatné. Jenže jak se tedy pozná efektivní používání metod pro SEO od plýtvání zdroji a časem? Zlepší se jednak vaše viditelnost ve vyhledávačích (z vizuálního hlediska se stránky nacházejí výše) a jednak se začnou objevovat častěji. SEO jde však používat i dalšími způsoby. Pokud jste si stanovili za cíl zvýšení zisků nebo snížení míry odchodu ze stránek, jedná se o správný nástroj, který použít. 
Existuje velké množství publikací a článků zabývající se touto problematikou. My jsme si však pro vás připravili rozhovor s Pavlem Ungrem, jenž vám ve třiceti minutách popíše, co k SEO patří. Z rozhovoru se můžete například dozvědět dva základní principy, jak optimálně vytvořit e-shop pro B2B, nebo fundamentální tipy pro funkční SEO. Pavel Ungr patří mezi přední české SEO konzultanty a jeho prací je projektové řízení. Do toho patří strategie a kontinuální práce pro klienty, technická nastavení, zkrátka vše, aby se daný projekt uskutečnil. SEO má zkrátka obrovský přesah. 


Úzce jsou se SEO spojené také zkratky B2B (business-to-business) a B2C (business to consumer). Rozdíl je zde jednoduchý. Zatímco u B2B jde o obchodní vztah mezi dvěma obchodními stranami (většinou za účelem dalšího prodeje), u B2C se jedná o obchodní vztah mezi obchodní stranou a koncovým zákazníkem. 


Jaké vidíš rozdíly mezi přípravou webu a průběžnou činností na optimalizaci pro B2B a B2C? 


Řekl bych, že B2C je jednodušší, jelikož existuje zákazník, u kterého chceme, aby navštívil náš web, nakoupil právě u nás a následně se k nám vracel. Naopak B2B je složitější, jelikož netušíme, jaké fráze používá na rozdíl od B2C. Často se ale jedná o to samé a na takové úrovni to nejsme schopni rozlišit. Dalším problém je, že jiný člověk může informace vyhledávat a jiný je objednávat. Proto je důležité umět na vstupní stránce sdělit informaci pro všechny typy lidí, kteří můžou daný předmět řešit. To je u B2B v porovnání s B2C mnohem těžší. 

Jak tento problém řešíte na e-shopech? Jsou zde specifické stránky pro B2B? 


Ano, jelikož oba subjekty mohou chtít stejný předmět koupě, avšak služby se pro tyto jednotlivé subjekty mohou lišit. Většinou se snažíme udělat jednu stránku pro B2C, kde se nachází odkaz do sekce pro B2B. Musíme si ale dávat pozor na duplicitu. Často se to řeší tak, že B2B sekce je až pod přihlášením. Tady už je to pro vyhledávače zakázané, aby právě nevznikla duplicita. Další možností je mít dva samostatné eshopy, což je o dost složitější a náročnější kvůli duplicitě. V tom případě se musí pro každý produkt vytvořit jedinečné texty. To vede k situaci, kdy si klienti vybírají spíše první variantu.


Jakým způsobem řešíte hledanost slov? 


Co se týče B2B, jedná se o velký problém. Hledanost B2B frází je totiž velice nízká. Na druhou stranu je zde veliké plus na rozdíl od B2C. Pokud naši stránku navštěvuje jeden zákazník měsíčně, jsme na tom lépe než u B2C. Přeci jen B2B objednávky jsou o dost větší, a tudíž nám přinesou více peněz. Takže i když máme jednoho zákazníka, pořád jsme na tom lépe, než kdyby se jednalo o B2C. Proto jsou pro nás nízko hledané fraze velmi důležité a pro každou frází existuje vstupní stránka. 


Další zajímavostí je, že když nám nástroje měsíční podíl hledanosti vypočítají nulu, ve skutečnosti to nula není. Když nám nástroj vypočítá nulu, znamená to, že je zde tak nízké číslo, které nám měsíčně nedá ani jednoho člověka. Za dva měsíce to ale už jeden člověk může být. Žádná hledanost je až v případě, kdy nám tak nástroj oznámí.  
Mimo jiné používáme i našeptávače. Našeptávač je funkce prohlížeče, která nám pomáhá a usnadňuje vyhledávání. U Googlu je specifičnost, že když vstoupíme na nějakou stránku a ihned se vrátíme zpět, vygeneruje nám další fráze, jelikož si myslí, že jsme zřejmě nenašli to, co jsme hledali. 


Jak u slov s nízkou hledaností a s tím spojenou návštěvností zjistíte, co je efektivní? 


Budu citovat Google, který řekl, že se nedá očekávat, že výsledky ze SEO budou smysluplně viditelné dříve než za 9 měsíců. Musíme tedy počítat s tím, že změny na základě výsledků můžeme dělat až po delší době. To je velkou nevýhodou v porovnání s B2C. Abychom proto nemuseli čekat, je jednodušší spustit kampaň pro B2C, díky které si ověříme, zdali použité fráze budou fungovat. Výsledky tedy máme dříve a můžeme s frázemi pracovat na poli B2B. 
Z toho vyplývá, že SEO podle mě není výkonový kanál. SEO totiž samo o sobě nefunguje, potřebuje nějaké pomocné prostředky, například branding, billboardy apod. Hodně pomáhají brandové kampaně. Čím více lidé znají danou značku, tím více ji zadávají do vyhledávání. Dále SEO konzultant musí mít ke své práci celý tým zahrnující IT, copywritera, zkrátka vše, co je potřeba k vytvoření webu. 
Když ještě navážeme na hledanost klíčových slov, setkáváme se s tím, že jednak jich je poměrně hodně a jednak je jejich hledanost nízká. Spousta klientů v B2B se však neomezuje na český trh.

Jak řešíte vícejazyčné mutace? Spolupracujete například s někým z dané firmy? 


Co se týče toho množství slov, u B2B se velmi často setkávám s tím, že weby se zaměřují pouze na jednu část získávání zákazníků, i když tento proces má hned několik fází. Asi nejznámější Framework je od Avina Kaushika – See think do care. 
 „Většinou se řeší jen DO, to je podle mě nevyužitá příležitost, která může výrazně pomoct SEO.“


A co se týče těch vícejazyčných mutací? 


Jelikož jsme u vícejazyčných mutací v několika zemích, budeme mluvit hlavně o Googlu. Jednoduše řečeno Googlu předáme informaci, že vytváříme weby s různými jazykovými mutacemi, samozřejmě mu řekneme, s jakými. Vše je jeden web a Google si vše dokáže propojit. Když si poté někdo hledá daný produkt, Google mu poskytne správný web se správnou jazykovou mutací. Z toho vyplývá, že obsah musí být v daném jazyku, to je samozřejmost. 


„Výbornou pomůckou je Herflang Google Support, kterou najdete v dokumentaci Googlu a je zde vše popsané.“


Jazykové mutace tedy problémem nejsou, problém spíše je, že pokud dobře nerozumíme danému jazyku, nemůžeme správně přeložit potřebná klíčová slova. Navíc pouhé přeložení nestačí. Je potřeba mít člověka, který je buď rodilý mluvčí, nebo v dané zemi žil dostatečně dlouho a zná termíny, které se mezi lidmi používají. Je časté, že máme k dispozici člověka přímo z dané firmy, se kterým na jazykové stránce úzce spolupracujeme. Pomáhá nám tedy na výběru a třídění slov do tematických skupin. 


Jak vybíráte zdroje návštěvnosti? Pro B2B nás zajímají hlavně katalogy. 


Z pohledu SEO katalogy nejsou moc důležité. Respektive odkazy z nich nemají žádnou smysluplnou hodnotu. Podle mého názoru v každé zemi existují maximálně dva až tři katalogy, které jsou důležité. U nás to jsou hlavně firmy.cz. To je velmi důležitý katalog, kde je velmi důležité mít zápis své firmy a aktualizovat jej. Dalším katalogem jsou samozřejmě Google Mapy a najisto.cz. To jsou jediné tři katalogy, které v České republice vždy doporučuji. Další význam může mít katalog u firem, které jsou ve specifickém oboru. Například pokud jsme rybáři a zajímají nás stránky týkající se našeho koníčku, můžeme najít katalog firem zabývající se právě rybařením. 


Na konec by bylo fajn říct nějaké tipy, na co se soustředit, když chce někdo dělat dobře SEO pro B2B. 


Nejprve bych řekl, že je to v zásadě stejné jako pro B2C. Nejsou odlišné ani techniky nebo metody. U B2B jsou spíše ty specifičnosti, že vývoj webu je méně dynamičtější. Proto bych doporučil se na začátku soustředit hlavně na:

  1. Výběr vývojáře – dobře si vybrat vývojáře je velmi důležitým a podstatným krokem. Výběr by se neměl podcenit a je dobré si i najmout konzultanta, který ví, co firma potřebuje a jaké jsou v ní technologické požadavky. Měl by se vybrat vývojář používající technologie, které nejsou pro vyhledávače problém. Pokud je web špatně nastavený, mohou být překážkou Java scriptové frameworky. Může z toho být blok, který zastaví SEO třeba na rok. 
  2. Poznání zákazníků – dobře znát své zákazníky je také velmi důležité. Pokud se zákazníků budeme ptát, jakým způsobem se k nám dostali, co vyhledávali, co je pro ně zajímavé, získáme tak zároveň relevantní data pro marketing a sales týmy. Co je ale nejdůležitější, mohou nám ukázat nové a zajímavé fráze, které nás předtím nenapadly a mohly by zlepšit výsledky vyhledávání. 
  3. Optimální rozdělení úloh – další problém se týká toho (z mé zkušenosti), že pokud máme například 12 jazykových mutací – vývoj sedí v jedné zemi a my potřebujeme něco vymyslet v jiné zemi. Zde nastává problém, jenž nemusí být jednoduchý na dořešení, a je proto dobré si týmy vývojářů pro jednotlivé země rozdělit tak, aby na sobě nebyly závislé.

 
S tím úzce souvisí i Leady – nástroj, jenž Vám pomůže identifikovat návštěvníky vaší stránky, což přispívá ke zvýšení hledanosti a návštěvnosti. Konkrétně díky Leady obchodní a marketingový tým získá 360° pohled na zákazníka. A bude tak moci ve správný čas vést relevantní rozhovor a nabízet zákazníkovi produkty nebo služby. Tomu se také říká personalized communication. Leady je však zaměřený také na firmy a organizace, jelikož identifikuje, které navštívily Vaše webové stránky a poskytne k nim nejen firemní údaje ale i informaci o referenčním URL adrese, navštívených podstránkách a času stráveném na Vašem webu. Dále marketingoví manažeři díky Leady mohou snadno a lépe měřit dopad kampaní ROI. Taktéž zjistí, která kampaň přinesla konkrétní zákazníky. Všechny zmíněné informace jsou velice potřebné pro zlepšení viditelnosti firmy. 


O Leady


Když už je řeč o SEO, taky si trochu přihřejeme polívčičku s Leady, které jsou pro B2B SEO důležité. Leady je webová́ aplikace, která́ identifikuje firemní́ návštěvníky webových stránek a v reálném čase zaznamenává́, referenční URL, čas strávený na webové stránce, a veškeré další aktivity. Tato data doplní́ filmografickými údaji jako je adresa, obrat, obor, počet zaměstnanců a firemní kontakty.
B2B segment a jejich nákupní rozhodování je díky organizační struktuře a firemní kultuře velmi specifické. Vybraní firemní zástupci poptají dodavatele až v moment, kdy se B2B firma interně rozhodla, že software, službu nebo cokoli jiného potřebuje, koupí a alokovala k tomu i potřebný rozpočet. Znamená to tedy, že když B2B firma navštíví webové stránky potenciálního dodavatele služby/produktu je tam 85% šance nákupu/prodeje. Leady, díky poskytování business intelligence data v reálném čase dovolují svým zákazníkům být prvními kteří tyto obchodní příležitosti zobchodují.


Proč firmy používají Leady 

  • 98 % návštěvníků Vašich webových stránek odejde, aniž by o sobě dalo vědět. Leady tyto návštěvníky identifikují a obratem poskytnou business intelligence data 
  • Leady šetří čas a finanční zdroje při hledání nových obchodních příležitostí (průzkumu trhu a manuálním vytipování potenciálních zákazníků) umožňuje firmám automatizovat lead generation a soustředit se na jejich zobchodování na místo vyhledávání
  • Díky jedinečné kombinaci a množství dat o návštěvnících marketingové týmy získají detailní a přesný obraz/charakteristiku customer persona – a díky tomu mohou lépe cílit marketingové kampaně a dělat up-selling / crosselling 
  • Poskytuje 360 degree view na interakci jednotlivé firmy se značkou jako takovou napříč internetem a umožňuje měřit sílu a frekvenci interakce napříč každým touch point (takový který má svoji vlastní url adresu)
  • Díky tomu umožňují maximální kontrolu efektivity marketingových kampaní, ROI  
  • Dovoluje zjisti jaký webový zdroj/kampaň/landing page přináší nové zákazníky a kteří konkrétně to jsou.

CTA Vyzkoušejte Leady v plné verzi na 14 dní zdarma a přesvědčte se sami.