Menu

Nový modul Vazby v aplikaci Merk

Dlouho jsme uvažovali nad tím, čím bychom našim uživatelům ještě více usnadnili práci s firemními daty. Podrobněji prověřit a rozklíčovat celé okolí firem nebo osob potřebuje občas každá firma. Přišli jsme tedy s modulem Vazby, který je určen k vizualizaci vazeb. Navíc se v něm propojují naše firemní data s daty mediálními.

K čemu takový modul slouží?

Šetří čas obchodníkům. Snadno a rychle prozradí, kdo působí v managementu firmy a pomáhá s přípravou na jednání. Poskytuje data pro sofistikované studie provázaností firem a lidí v rámci compliance a risk útvarů ve velkých organizacích. Nový modul Vazby slučuje náš dvacetiletý mediální archiv a dává ho do souvislostí s informacemi z veřejných rejstříků a dalších otevřených zdrojů.

Výsledkem je pak unikátní a originální modul, který vám odkryje:

  • majetkové vztahy mezi jednotlivými subjekty
  • propojenost subjektů přes veřejné zakázky
  • mediální zmínky sledovaných subjektů v médiích

a mnoho dalšího.